FasterPrint.rs i zaštita životne sredine

FSC logo Forest Stewardship Council (ili kratko FSC) je međunarodna neprofitna nevladina organizacija. FSC je sistem za sertifikaciju šuma međunarodno priznat. Sertifikacija je usmerena na odgovarajuće upravljanje šumama i označavanje proizvoda šuma. FSC logo garantuje da je proizvod proizveden pomoću sirovina iz šuma kojima se kvalitetno upravlja u skladu sa principima dva glavna standarda:odgovorno upravljanje šumama i kontrolisana eksploatacija. Odredbe FSC sertifikacije su nezavisne od treće strane. Inspekcije se vrše od strane 17 sertifikacionih organa širom svijeta. Organi za sertifikaciju su akreditovani od strane ASI (Accreditation Service International). Jedna od glavnih aktivnosti FSC-a je izrada standarda u skladu sa kodeksom koji promoviše ISEAL. Standardi su prilagođeni lokalno nacionalnim članicama. FSC ima oko 50 nacionalnih članica koje doprinose da se prilagodi standardima i da se promoviše sertifikacija na nacionalnom nivou. U Italiji postoji FSC-Italija.
Vidi Sertifikat   |  http://www.fsc.org/


PEFC logo Program za odobravanje sertifikata za šume (PEFC) jeste program za ocenjivanje sertifikacija šuma , to je sistem sertifikacije za održivo upravljanje šumama. PEFC je međunarodna inicijativa zasnovana na širokom razumevanju interesnih grupa za implementaciju ideje o odgovornom i održivom upravljanju šumama na nacionalnom i regionalnom nivou. U razvoju PEFC učestvuju vlasnici šuma i uzgajivači topole, krajnji potrošači, korisnici, stručnjaci, šumska industrija i zanatska industrija. Između ostalih, jedan od ciljeva jeste i da se poboljša imidž šumarstva i industrije šuma u osnovi, pružajući u stvari tržištu instrument za komercijalizaciju drva i proizvoda koji potiču iz šuma i od biljaka kojima se upravlja na održiv način. U Italiji postoji PEFC Italija, koja je neprofitna organizacija koja je nacionalno upravno tijelo za sertifikaciju po sistemu PEFC. PEFC sistem omogućava da se potvrdi: održivost upravljanja šumama označavanje proizvoda od drva i proizvoda od papira na tržištu koji se proizvode iz PEFC sertifikovanih šuma.
Vidi Sertifikat   |  http://www.pefc.org/

Izvor Wikipedia.org