Opšti uslovi kupovine, Privatnost

Poštovani kupci,

posetom ili kupovinom u onlajn prodavnici fasterprint.rs (u daljem tekstu: “Prodavnica”) prihvatate Opšte uslove prodaje (u daljem tekstu „Opšti uslovi“) koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. Prodavnica zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova.


Predmet Opštih uslova

Opšti uslovi definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na internet stranici fasterprint.rs (u daljem tekstu „Internet stranica“).


Subjekti Opštih uslova


Prodavac robe koja se naručuje i plaća putem pouzeća ili online je Voiprinting d.o.o., Rade Končara 1, Petrovaradin (u daljem tekstu: „Online prodavac“). Kupac robe je posetilac Prodavnice koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbinu i artikal plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave) ili uplatom na račun Prodavca.


Proizvodi, cene i saobraznost


Putem Prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na Internet stranici, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju navednim opisima, odnosno karakteristikama koje su objavljene uz proizvode (u daljem tekstu: „Proizvodi“). Cene na Internet stranici iskazane su sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV-om). Iskazane cene su u srpskim dinarima (RSD).

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 • 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 • 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 • 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.


Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 • 1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.Naručivanje


Proizvodi se naručuju ubacivanjem u korpu na Internet stranici. Nakon što izvršite porudžbinu u roku od maksimalno 30 minuta, biće vam poslat email sa podacima o vašoj porudžbini. Taj elektronski dokument je predračun na kom su navedeni svi podaci o proizvodu koji ste naručili, podaci o plaćanju, iznosi za plaćanje i instrukcije za plaćanje i dalje korake koje je potrebno da uradi Kupac, kako bi porudžbina bila potvrdjena. Proveru podataka vršimo samo Kupcu koji je registrovan na našem sajtu kao preduzeće, i to na sajtu APR-a (http://www.apr.gov.rs/). Ukoliko su uočene nelogičnosti u upisanom nazivu preduzeća, PIB-u ili Matičnom broju, prodavac ćeVas kontaktirati u roku od jednog radnog dana od momenta izvršenja porudžbine na sajtu.


Dostava


Naručeni proizvodi od Online prodavca dostavljaju se do ulaza u stambeni objekat kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.
Roba se dostavlja na području cele Srbije. Dostava se obavlja putem dostavne službe City Express brze pošte, radnim danima u periodu od 8-16h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može da preuzme pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket i utvrdite da ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i pošiljku vratite nazad City Express kurirskom službom i odmah nas obavestite.
Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbine i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju. Isporuka za sve porudžbine je besplatna.

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja proizvoda potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju poručenih proizvoda. Ukoliko kupac naručenu robu odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu Online prodavac ima pravo da traži nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.


Plaćanje


Naručene proizvode kupac plaća gotovinom kuriru prilikom dostave ili uplatom na račun Prodavca.
Povrat novca u slučaju povrata robe vrši se od strane onlajn prodavca na tekući račun kupca.


Odustanak od kupovine i predugovorno obaveštenje

U skladu sa članovima 27-28. Zakona o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac koji se u smislu navedenog zakona smatra potrošačem ima pravo na jednostrani bezuslovni raskid ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe, odnosno pravo na odustanak od kupovine.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida ugovora po osnovu jednostranog raskida ugovora od strane kupca snosi kupac. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio proizvod. Prilikom povrata robe obavezno je vratiti istu u ispravnom i nekorišćenom stanju i u primerenom pakovanju kao zaštiti u toku transporta. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.
Online prodavac, u skladu sa članom 27. Zakona o zaštiti potrošača uz dostavljenu robu dostavlja kupcu predugovorno obaveštenje, reklamacioni obrazac i obrazac za odustanak ugovora na daljinu koji su dostupni na sajtu.

Predugovorno obaveštenje sadrži:

 • 1) adresu na kojoj posluje online prodavac, na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;
 • 2) prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za kupljeni proizvod,
 • 3) uslove i vremenski rok i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. Zakona, odnosno pravo kupca na bezuslovni odustanak od kupovine u roku 14 dana od dana isporuke proizvoda;
 • 4) obavezi da plati trgovcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3. ovog zakona, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za odustanak od kupovine u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. Zakona;
 • 5) postojanju ugovornog odnosa sa City Express kurirskom službom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.
 • 6) dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora ,
 • 7) da se za sve ugovorne elemente koji nisu obuhvaćeni ovim opštim uslovima primenjuju minimalni standardi definisani pozitivnim zakonskim propisima a posebno Zakonom o zaštiti potrošača.

Naručeni proizvodi od Online prodavca dostavljaju se do ulaza u stambeni objekat kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.


Reklamacije


Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda.

Prilikom preuzimanja pošiljke kupac je dužan da u prisustvu kurira proveri dostavljeni paket. Ukoliko na dostavljenom paketu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) kupac nije dužan da preuzme paket. Online prodavac će o daljem postupku obavestiti kupca u najkraćem mogućem roku.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 • 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.


Nesrazmerno opterećenje za prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 • 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 • 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 • 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Rokovi ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Reklamaciju potrošač može podneti neposredno popunjavanjem Reklamacionog lista koji se nalazi na sajtu u delu koji de odnosi na podatke o podacima i predmetu reklamacije na mail naveden u obrascu ili neposredno lično na adresi Prodavca ako mu je to prihvatljivije.
br> Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.


Reklamacioni list: Reklamacioni list
Raskid ugovora na daljinu: Raskid ugovora na daljinu


Privatnost podataka


Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.

U ime Voiprinting d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.


Intelektualna svojina


Sadržaj prikazan na Internet stranici kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver vlasništvo su Online prodavca i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti istih. Sve informacije dostupne na Internet stranici isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.


Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju kupci


Kupci mogu slobodno komentarisati proizvode i slati e-mail poruke. Prodavnica ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i diskriminaciju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom e-mail adresom nije dozvoljena. Protiv takvih aktivnosti Prodavnica može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.


Opisi i slike proizvoda


Prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće na srpskom jeziku , kao i da koristi što verodostojnije fotografije artikala. Ako proizvod koji je kupac kupio odstupa od podataka koji su navedeni na Internet stranici, tj. objavljenom opisu, kupac ga možete vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju je uz njega dobio, a Online prodavac će izvršiti povraćaj novca.


Radno vreme


Prodavnica radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja Internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna, o čemu će svi korisnici i kupci biti obavešteni.


Ažuriranje podataka na Internet stranici


Prodavnica zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kom delu Internet stranice.

Ovi opšti uslovi sastavni su deo predugovornog obaveštenja i javno su dostupni na sajtu online prodavca.